KEM DƯỠNG TRẮNG DA

1,200,000

– CHIẾT XUẤT CAM THẢO THUẦN KHIẾT 98% ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI.

-KEM SẠCH OSHUN TRẮNG SỮA, MÙI HƯƠNG NHẸ NHÀNG.

– KEM THẤM NHANH HOÀN TOÀN VÀO DA, RẤT MỊN CHO DA.

– KEM CHUYÊN ĐÀO THẢI CORTICOID, CHÌ, THỦY NGÂN.

– KEM CHUYÊN TRỊ NÁM MỚI PHÁT, NÁM MẢNG, NÁM CHÂN SÂU.

– KEM CHUYÊN TRỊ TÀN NHANG, ĐỒI MỒI, DA KHÔNG ĐỀU MÀU.

– TỪ THÁNG 01 ĐẾN 03 CẢI THIỆN LÊN ĐẾN 50%.

– TỪ THÁNG THỨ 06 TRỞ ĐI HẾT HẲN, KHÔNG TÁI PHÁT LẠI.

– KHÔNG GÂY NGHIỆN KEM VÀ KHÔNG BÀO MÒN DA.

Danh mục: